Odengatan 6, 11424 STOCKHOLM

08-19 92 00

Fast Protetik

Har du skadat en tand eller flera tänder går detta att ersätta med fast prostetik – i de flesta fall med en krona, men även brygga är vanligt förekommande. En tandläkare ser till att färg och form överensstämmer med dina övriga tänder för att helheten ska bli estetiskt tilltalande. Vi erbjuder en rad olika material från porslin till helkeramiska material.

Användningsområde: Krona

En krona är aktuell då skadan endast omfattar en tand. Det kan vara så att tanden behöver ersättas eftersom den har blivit lagad för många gånger, men det kan också vara så att tanden blivit skadad vid ett olycksfall. En behandling med krona tar oftast en till två veckor i anspråk och du behöver i regel besöka din tandläkare ett par gånger.

Användningsområde: Bro

Om flera tänder saknas kan en bro bli aktuell. Vid ett sådant ingrepp behöver de närliggande tänderna vara friska så att man kan fästa bron vid dessa. En bro är lite mer komplicerad än en krona och kräver ofta tre till fyra behandlingstillfällen.

Tänk på att sköta din tandhygien extra noga efter ett ingrepp eftersom bakterier har en tendens att frodas i skarvarna mellan din krona eller bro och de ursprungliga tänderna. Kontakta oss så hjälper vi dig med dina funderingar och frågor.