Odengatan 6, 11424 STOCKHOLM

08-19 92 00

Bettskenor

Att pressa eller gnissla tänder är vanligt och beror ofta på stress. Det kan också hänga samman med obalans i ditt bett. På fackspråk kallas tandgnissling och tandpressning för BRUXISM.Tandgnissling uppstår när du gnider/pressar hårt underkäkens tänder mot överkäken. Det sker oftast i sömnen. Att du gnisslar eller pressar tänder när du sover hänger ofta samman med sömnstörningar, som i sin tur kan bero på stress.

Vid en vanlig undersökning ser tandläkaren att tänderna nötts mer än vanligt i förhållande till din ålder. Tänderna kan också vara taggiga och ha vassa kanter. I enstaka fall kan tandgnissling och tandpressning på natten orsakas av sjukdomar, skador, läkemedel eller missbruk.

En bettskena kan lindra eller ta bort besvären genom att bidra till att spända muskler kan slappna av. Den stoppar inte gnisslandet, men den skyddar dina tänder så att de inte skadas och slits. Bettskenan använder du på natten. Den skräddarsys efter ditt bett och tillverkas i plast.

bettskenor_tandläkare