Odengatan 6, 11424 STOCKHOLM

08-19 92 00

Avtagbar Protetik

En protes kan ersätta några eller alla tänder i en käke. Här på Odengatans tandvård i Stockholm, hjälper vi dig få en fungerande protes. Protesen anpassas och tillverkas speciellt för dig och dina behov. Det finns två olika sorters avtagbara proteser, delprotes och helprotes.

Delprotes

Delprotes är vanligast. Den fästs i kvarvarande tänder med mekaniska fästen.

Helprotes

Helprotes behövs om du har förlorat alla tänderna i en käke eller om återstående tänder inte håller att fästa i en delprotes. Helprotesen sitter kvar med hjälp av suget mellan protesen och gommen.

Hur går det till?

För att få en snygg protes med god funktion krävs noggranna förberedelser. Protesen skapas på en avgjutning av din käke och behandlingen sker i nära samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. Fram till färdig protes brukar det behövas fyra till fem tandläkarbesök. Ibland får du ha dina egna tänder kvar fram till att protesen är klar, då tas de bort. Detta kallas immediatprotes och medför att det kan bli omfattande justeringar under första året. Dessa ingår inte i priset för protesen.

Tandläkaren kontrollerar tuggfunktion och slemhinnor i munnen och justerar protesen om det behövs.

Övning ger färdighet

Munnen kan behöva lite tid för att vänja sig vid protesen. Det kan ömma och göra lite ont i början, men det brukar snart gå över. Det krävs också en del övning för att lära sig tala och tugga obehindrat med en protes. Det gäller att kontrollera protesen med hjälp av munnens muskler.

Skötsel

Skölj protes och mun efter varje måltid, och rengör protesen ordentligt två gånger om dagen. Använd en mjuk tandborste och protestandkräm, oparfymerad flytande tvål eller oparfymerat diskmedel. Borsta samtidigt gom och tandkött, dels för att få rent, dels för att massera så att du får en ordentlig blodcirkulation i slemhinnorna. För att behålla sin passform är det viktigt att protesen inte får torka ut, så under natten bör den sitta kvar i munnen eller förvaras i ett glas vatten.