Odengatan 6, 11424 STOCKHOLM

08-19 92 00

TANDVÅRDSSTÖD

Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget. Det kan maximalt sparas i 2 år och uppgå maximalt 1200 kronor, beroende på din ålder.

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med det år de fyller 23 år. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen dras automatiskt på din tandvårdsräkning och inte kan hämtas ut i pengar.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder:

Från och med det år man fyller 23 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om Du som patient har kostnader mellan 3 000-15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader som överstiger 15 000 kronor ersätts med 85 procent under förutsättningar att alla arbeten är klara under den aktuella karensperioden. Kostnader upp till 3 000 kronor får Du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen från försäkringskassan baseras på den i förväg bestämda referensprislistan, dvs det ersättningsgrundande priset. Inte all tandvård och inte alla tandgrupper omfattas av ersättningen (som till exempel visdomständer och åtgärder som amalgamsanering eller ren estetisk tandvård ersätts inte). Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Vi följer det rekommenderade referensprislistan. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i 12 månader. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras.

Nytt bidrag varje år

Det kommer ett nytt tandvårdsbidrag den 1 juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen.

Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har man två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

STB

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget.

Vilka sjukdomar omfattas och vilket underlag behövs?

För att vårdgivaren ska kunna bedöma om patienten har rätt till bidraget behövs ett underlag. Vilket underlag som krävs beror på patientens diagnos eller tillstånd. Nedan finns en lista på de underlag som behövs för respektive diagnos eller tillstånd. Mer om dessa regler samt läkarintyg finns på Socialstyrelsens hemsida.